Co vás čeká při vrácení auta na operativní leasing?

29.10.2020
Při vracení vozu leasingová společnost kontroluje, v jakém stavu předmět leasingu vracíte. O co při prohlídce jde? Při prohlídce jde o stanovení tzv. akceptovatelných a neakceptovatelných poškození.

Součástí každé smlouvy o operativním leasingu je manuál, který tato poškození definuje.  Pečlivě si je pročtěte, abyste získali představu o minimálních očekávaných standardech při vrácení vozidla. Za případná neakceptovatelná poškození vám totiž leasingová společnost vystaví dodatečnou fakturu.

 

Společnosti měří stejným metrem

Technické prohlídky na konci leasingu provádí nezávislé inspekční firmy. Při kontrole postupují podle jednotné metodiky, takže se nedá říct, že jedna leasingová společnost je benevolentnější při vracení vozů než druhá. Metodika je nastavená férově a počítá s běžným opotřebením za dobu leasingu.

 

Akceptovatelné poškození vozidla

Akceptovatelná poškození jsou např. drobné rýhy v laku, které lze rozleštit, rovnoměrně sjeté pneumatiky, které mají vzorek vyšší, než je minimum dané vyhláškou nebo vybledlý lak. Taková poškození vznikají při běžném užívání vozidla předepsaným způsobem podle instrukcí výrobce.

 

Neakceptovatelné poškození vozidla

Neakceptovatelné poškození vozu často vzniká v důsledku působení cizího tělesa na poškozený materiál. Vznikají tak např. promáčkliny nebo boule v karoserii, hluboké vrypy, roztržené pneumatiky nebo poškozené ráfky kol apod.

 

Jak snížit dopad nadměrného poškození

Řešením pro snížení dopadu nadměrného poškození vozu je včasné nahlášení pojistné události a odborně provedená oprava v autorizovaných servisech. Leasingové společnosti také nabízejí klientům možnost provést zpoplatněnou technickou prohlídku nanečisto a neakceptovatelná poškození vyřešit přes havarijní pojištění.

 

Interiér je také důležitý

Stav vozidla se posuzuje také v interiéru. Neakceptovatelná poškození má nejčastěji na svědomí nezodpovědně převážený náklad, který zanechá neodstranitelné stopy na čalounění nebo plastech. Také silné znečištění kdekoliv v interiéru ve formě skvrn nebo zvířecích chlupů je neakceptovatelné.

 

Nemějte zbytečné obavy 

Pro většinu klientů ze závěrečné inspekce vyplývají malé nebo žádné vícenáklady. Leasingové společnosti ovšem musí mít nějakou páku na nájemce, kteří bezohledným užíváním snižují tržní hodnotu pronajatého vozu. Při rozumném zacházení s vozem a odpovídající péči tak z inspekce nemusíte mít obavy.

Luděk Kortus, foto archiv