Všechny informace k dálničním známkám

31.08.2020
Pokud chcete v České republice projet vybrané rychlostní komunikace, budete potřebovat dálniční známku. Od roku 2021 již bude zpoplatnění probíhat skrze elektronickou známku, její výhody jsou možnost koupit známku přes internet nebo například u roční známky platnost 365 dní ode dne nákupu. Rok 2020 je tedy posledním rokem pro klasickou dálniční nálepku.

Dálniční známku můžete zakoupit například na poště, ve směnárně, na benzínové pumpě a dalších prodejních místech. Platnost známky je ve třech provedeních a to 10 denní, měsíční a roční. Známkou je třeba označit všechna vozidla s nejméně čtyřmi koly a hmotností do 3,5 tuny.

Jaké jsou ceny dálničních známek pro rok 2020?

10ti denní – 310 Kč

Měsíční – 440 Kč

Roční – 1 500 Kč

Tyto ceny platí pro vozidla do 3,5 tun. Vozidla s hmotností nad 3,5 tuny jsou zpoplatněny skrze elektronické mýtné.

Jaké jsou platnosti dálničních známek pro rok 2020?

10ti denní – Platnost kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Měsíční – Platnost kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Roční – Platnost kupónů je od 1. prosince do 31. ledna roku následujícího po roce, kterého se emise týká, tedy 14 měsíců.

Jak vypadají dálniční známky?

      

Mapa zpoplatněných úseků.

https://www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2020/zpoplatnene-useky/