Jak ekologické jsou elektromobily využívající energii z fosilních paliv

12.01.2020
Jak se má situace z hlediska ekologie, když máme "zelené" auto bez zeleného pohonu? Podle studie EU založené na plánovaném energetickém mixu v roce 2020, by elektrický vůz využívající elektřinu vyráběnou výhradně v ropné elektrárně, spotřeboval pouze dvě třetiny energie benzínového automobilu na stejný počet ujetých kilometrů.


Rozdíl mezi benzínovým a elektrickým autem není jednoduchý; ekologická stopa neboli “zelenost” automobilu se liší v závislosti na tom, zda a jak používá elektřinu a jak se tato elektřina vyrábí. Do srovnání obou typů vozidel (elektrický vs benzínový či naftový) se musí použít analýza posuzování životního cyklu, do které se řadí, jaká je výroba samotného auta, tak i baterie, která má v tomto konkrétním případě největší zátěž na životní prostředí.
Ve zprávě společnosti Ricardo se odhaduje, že výroba průměrného benzínového automobilu bude zahrnovat emise ve výši ekvivalentu 5,6 tun CO2, zatímco pro průměrný elektrický vůz to bude 8,8 tun. Z toho téměř polovina vzniká při výrobě baterie. Přesto se ve stejné zprávě odhaduje, že v průběhu celého životního cyklu bude elektrický automobil stále odpovědný za 80% emisí benzínového automobilu. A to pouze v případě, že elektřina získávána na jeho provoz je vyráběna čistě z fosilních paliv. Pokud bude elektřina vyráběna z čistějších zdrojů, ekologická stopa elektromobilů je nesrovnatelně nižší než v porovnání s vozy s benzínovými nebo naftovými motory.
Navíc, elektromobily jsou již provozně levnější alternativy k benzínu nebo naftě v pěti evropských zemích analyzované v novém výzkumu. Studie zkoumala pořizovací, palivové a daňové náklady evropského nejprodávanějšího automobilu, Volkswagen Golf, v bateriové elektrické, hybridní, benzinové a naftové verzi. Za čtyři roky byla čistě elektrická verze nejlevnější v pěti zemích – ve Velké Británii, Německu, Francii, Nizozemsku a Norsku – díky kombinaci nižších daní, nákladů na palivo a dotací na nákupní cenu. Vědci z Mezinárodní rady pro čistou dopravu (ICCT) uvedli, že jejich zpráva ukázala, že daňové úlevy jsou klíčovým způsobem, jak řídit zavádění elektrických vozidel a bojovat proti změně klimatu a znečištění ovzduší. Emise uhlíku z dopravy jsou velkým přispěvatelem změny klimatu a navíc v posledních letech v Evropské unii rostou. Vozidla jsou také zdrojem velkého znečištění emisemi dusíku a prachovými částicemi, které v EU způsobují 500 000 předčasných úmrtí ročně.